Sante ∣ Kesyon yo poze4

Nou reponn tout kesyon ki gen rapò ak sante ou isit la! Nou gen yon doktè ki sètifye nan konsèy la pou reponn kesyon medikal yo pou w ka jwenn swen ou bezwen an.