Edikasyon ak Kominikasyon

Rime alfabè pepinyè pou pale pale

Rime alfabè pepinyè pou pale pale

Gen rim ak egzèsis pou tout lèt nan atik nou an. Main;
R
Lèt F.
Lèt s
Lèt S.
Lèt p
V lèt

6 Syans senp nan anviwònman travay efikas Work

6 Syans senp nan anviwònman travay efikas Work

Atik nou an gen enfòmasyon syantifik sou anviwònman an efikas k ap travay. Main;
Limyè anviwònman travay la
Tanperati anviwònman k ap travay
Travay anviwònman anbyans
Travay anviwònman dekorasyon
Ergonomi anviwònman travay
Prevni doulè apre antrennman