Tranzaksyon ofisyèl yo

Vin yon Sitwayen Ameriken an detay

Vin yon Sitwayen Ameriken an detay

Nan atik nou an, etap sa yo yo vin yon sitwayen ameriken yo eksplike an detay. Main;
Avantaj, Dezavantaj
Ne gerekir lis
Tèm anote
Aplikasyon Green Card
Konbyen lajan, konbyen ane?
Seleksyon vil, pousantaj krim

Fè atansyon ak sa yo pandan w ap jwenn lisans chofè w la

Fè atansyon ak sa yo pandan w ap jwenn lisans chofè w la

Pwosesis lisans lan eksplike an detay nan atik nou an. Main;
Dat enskripsyon enpòtan
Dokiman enskripsyon yo
Egzamen teyorik
Dokiman lisans kondwi
Randevou
Ekolaj ak pri